Vytech | moving (up)Together

Er beweegt iets. Op de werkvloer. In de markt. In de wereld van de machinebouw. De noden en gedragingen van de klanten verschuiven. Ze breiden uit. Ze denken na over de centralisering van hun activiteiten. Ze zijn bezig met de heroriëntatie van hun activiteiten.

Vytech verplaatst zich steeds in de belevingswereld van de klant. We brengen hen (terug) in beweging, net als hun machines.

We brengen ook onze medewerkers in beweging. Ze willen iets betekenen. Meewerken aan een groter geheel. Skills worden verder ontwikkeld, nieuwe talenten ontdekt.

Samen bepalen we aan welk tempo je doorheen onze onderneming beweegt. Noem het de Vytech Vitesse. Samen in beweging.

Vytech | moving (up)Together

Net zoals onze machines, zijn we voortdurend in beweging. Want we bewegen samen naar een toekomst waarin we ons nog meer kunnen ontwikkelen. Door een omgeving waar groei gestimuleerd wordt, door een warme cultuur en door een hecht team.

We zijn toegankelijk, open en transparant en staan dichtbij elkaar. En dat geldt werkelijk voor iedereen. Voor onze arbeiders en onze bedienden.

We zijn gepassioneerde machinemensen die telkens met trots terugkijken op onze verwezenlijkingen. We maken werk van multi-inzetbare teams. We maken werk van verbetering. We maken werk van werkbaar werk.

Allemaal om de groei van de medewerkers te bevorderen. En zodat iedereen zich goed voelt in z’n vel. Dat doen we door voor elkaar te zorgen. Dat doen we door het investeren in opleidingen. Dat doen we.